۱۵ آذر ۱۳۹۴

کنسرت علیرضا قربانی

تالار حافظ شیراز
116506