۰۱ آذر ۱۳۹۱

جشنواره تئاتر ماه شیراز

سرمای داغ راه
نویسنده:علیرضا غلامی
کارگردان:علیرضا غلامی و کریم آبادی

Law [ ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ]

This atrcile went ahead and made my day.


SaqibNaveed [ ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ]

At last, smoenoe comes up with the "right" answer!


Devi [ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ]

Felt so hopeless looking for awnsres to my questions...until now.


دیانا [ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ ]

فوق العاده


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
184408